Werkwijze

Hoe projecten aangepakt worden

Voorop staat het gegeven dat je als klant te allen tijde aan het roer staat als het gaat om keuzes omtrent het product zelf, zowel functioneel als qua ontwerp. Hierin wordt ondersteuning geboden en waar de situatie daar om vraagt worden de verschillende opties om iets op te lossen voorgelegd. Zowel wat betreft webdesign als de techniek daarachter komen we zo samen tot een optimaal functioneel en goed ogend resultaat wat aansluit bij de wensen.

Veel projecten beginnen met een idee en een brainstormsessie waarna afspraken worden gemaakt. Hierna trekt de developer zich een tijd terug om aan het project te werken om dit daarna op te leveren bij de klant, die geen idee heeft wat er in de tussentijd gebeurd. De ervaring leert dat wensen vaak bijgesteld worden wanneer een project loopt. Om deze waardevolle aanpassingen niet verloren te laten gaan maar in het project te verwerken wordt de klant tijdens het project bij het project betrokken en naar zijn mening gevraagd.

Deze benadering zorgt ervoor dat het eindproduct een product is waar je als klant gelukkig van wordt, een product dat nog beter is dan je in eerste instantie misschien had kunnen bedenken. Het streven is altijd om een website op te leveren die precies doet waarvoor hij bedoeld is. Transparantie tijdens het gehele project is hierbij heel belangrijk. Een website moet zichzelf te allen tijde terugverdienen en een uitstekende investering zijn, geen kostenpost en dat is dan ook altijd waarnaar gestreefd wordt.

In grote lijnen kunnen projecten in drie fases opgedeeld worden

De oriëntatie fase

Een of meerdere ontmoetingen vinden plaats om een goed inzicht te krijgen in het domein en het project dat gerealiseerd gaat worden. Hierna worden eerste schetsen aan de tekentafel gemaakt die daarna worden omgezet tot een interactief prototype. Dit wordt teruggekoppeld aan de klant die zo al een goed beeld krijgt bij de look en feel van het uiteindelijke product. Het is heel goed mogelijk dat hier verschillende wijzigingen uit volgen voor het uiteindelijke product. Ook kan de ontwerper mogelijke problemen of suggesties al vast bij de klant voorleggen zodat deze in een vroeg stadium opgelost kunnen worden, dit kan een enorme tijdswinst opleveren. Deze zeer welkome feedback wordt dan ook besproken en verwerkt in een tweede of mogelijke derde versie van het prototype, net zo lang tot dat dit naar tevredenheid is van de klant.

De develop fase

Wanneer er een prototype is gemaakt waar een akkoord op is afgesproken kan er worden begonnen met de echte realisatie van het product. Deze fase kan door de oriëntatiefase vrij goed gepland worden en gericht tot stand komen. De klant heeft via de gebruikte project tool de vrijheid om de volgordelijkheid van de verschillende elementen van het product te bepalen. Dit betekent dat het streven altijd is om zo snel mogelijk live te kunnen gaan met een product dat de broodnodige onderdelen bezit. Welke elementen dit zijn bepaald de klant en deze zullen dan ook als eerste gemaakt worden. Later kunnen dan de iets minder belangrijke elementen gemaakt worden.  Mocht de klant tijdens het project merken dat de eerste feedback bevindingen oplevert die wijzigingen vraagt dan wordt dit uiteraard besproken en meegenomen in de voortgang van het project. Zo wordt er geprobeerd om een product op te leveren dat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de klant.

De nazorg fase

Wanneer het product live staat begint de nazorgfase. Tijdens deze fase staat het product in grote lijnen live en kan er worden gekeken naar mogelijke toevoegingen of wijzigingen aan de hand van Google Analytics, nieuwe inzichten of andere feedback. Deze werkzaamheden worden met een door de klant vastgestelde prioriteit verwerkt in het product. Het is goed mogelijk dat het product snel volledig is waarna er alleen nog onderhoud nodig is. Hierin kan u ook ondersteund worden. Of het nu gaat om wijzigingen zoals nieuwe foto’s of teksten op de website, het bijhouden van technische updates die de beveiliging van de website garanderen of het opmaken van rapporten over het gedrag van bezoekers, het is mogelijk om precies de ondersteuning te krijgen zoals u die het liefste heeft.